Tajemniczy klient

MYSTERY SHOPPING - to dyskretna metoda badania jakości obsługi klientów oraz w jakim stopniu realizowane są przez pracowników standardy korporacyjne.   
"Tajemniczy klient" - przed przystąpieniem do pracy przechodzi specjalne szkolenia z zakresu standardów obsługi w badanej firmie.   

   
Audytor udaje się na wizytę w oparciu o opracowany wcześniej scenariusz.
Po wizycie wypełnia ankietę, która została wcześniej przygotowana na potrzeby badanego punktu.      
Zapewne wszyscy kiedyś spotkaliśmy się z nieprofesjonalną obsługą, ale dzięki "Tajemniczemu Klientowi" możemy dowiedzieć się o najczęściej popełnianych błędach naszych pracowników.


Wybierz plik CV

Dodaj CV do naszej bazy:

Dodając CV wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

×